Αγγελία για επικουρικό

Ζητείται επικουρικός παιδίατρος στο Γ.Νοσοκομείο Φλώρινας. Καλές συνθήκες εργασίας , συνεργασία
με τρεις ειδικούς παιδιάτρους και μία ειδικευόμενη. Σύμβαση τριετής. Τα μόρια προσμετρώνται διπλά.
Επί πλέον 500 ευρώ ανά μήνα (επίδομα παραμεθορίου ) . Φιλική πόλη, εύκολη ανεύρεση στέγης , 2 ώρες
από Θεσσαλονίκη , 2,5 ώρες από Λάρισα .
Πληροφ. 6936648884


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00