Ανάρτηση αγγελίας πλαστικού ιατρού

Προς ιατρικό σύλλογο Καβάλας,

 

Αγαπητοί, ο όμιλος αισθητικής ιατρικής FIGURA EONIA για τα καταστήματα της Θεσσαλονίκης αναζητά συνεργασία με πλαστικό ιατρό part – time. Σας επισυνάπτεται η φόρμα της αγγελίας σε περίπτωση που έχετε κάποιο mail list ή σημείο ανάρτησης αγγελιών στην ιστοσελίδα σας.

 

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις ενέργειες σας. Στην διάθεση σας.

 

Με εκτίμηση,

--

Σπύρος Πάνος
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Όμιλος Figura Eonia
+30 2310 281259
www.figurabody.gr

    


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00