Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας για την Π.Ε. Σερρών για το έτος 2021

Σας κοινοποιούμε το ως άνω σχετικό που αφορά «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών  Ιατρού Εργασίας συνολικού προϋπολογισμού 2.829,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ CPV 85121100-4 για την Π.Ε. Σερρών για το έτος 2021» για ενημέρωσή σας.

 

  


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00