Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα "Υπόβολη υποψηφιότητας συνεργασίας με ιατρούς εξωτερικούς συνεργάτες Α.Π.Υ με την Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε για το Γ.Ν. Θήρας

Καλησπέρα σας,
 
Εκ μέρους της Διοίκησης του Γ.Ν. Θήρας συνημμένα θα λάβετε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιότητας συνεργασίας με ιατρούς εξωτερικούς συνεργάτες ΑΠΥ με την ΑΕΜΥ Α.Ε. για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.  
 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία!
 
 
Αικατερίνη Τσαφούρου
Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
2286035469

Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00