Απόφαση προκήρυξης θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ (ΑΧΕΠΑ)

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την « ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ  (ΑΧΕΠΑ)» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Προσωπικού στα τηλέφωνα 2313 303-771 & 2313 303-787

 

  


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00