Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

ΣΑΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΑΣ.

  


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

ΠΛΗΡ. ΑΝ. ΛΥΡΑΤΖΗ

ΤΗΛ. 2321094685


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00