Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία του ΓΝ Καβάλας με ιατρό Παθολόγο υπό το καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών(ορθή επανάληψη)


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00