Προσφορά εργασίας Armenistis Camping

Το Armenistis Camping and Bungalows στη Σιθωνία Χαλκιδικής , ενδιαφέρεται να προσλάβει γιατρό για τους μήνες ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος

  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

    Ελκυστικό πακέτο: Αποδοχές, ασφάλιση, διαμονή, διατροφή.

    Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979554723 & 2310850177 (Αντώνης Σταμπολίδης)Ιδιώτες Ιατροί ! Μην ξεχνάτε να πληρώνετε κάθε μήνα το ΕΤΕΑΕΠ. Δείτε πληροφορίες και σχετική συζήτηση ΕΔΩΦιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00