Πρόσληψη επικουρικού ιατρού παθολόγου

Σας αποστέλλουμε  το υπ΄αριθμ. πρωτ. 3283/28.2.2020 έγγραφο του ΓΝ Σερρών σχετικά με την πρόσληψη επικουρικού ιατρού ειδικότητας Παθολογίας και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.
 
 
         Ο Διοικητής
της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης
 
 
Δημήτριος Γ. Τσαλικάκης


Ιδιώτες Ιατροί ! Μην ξεχνάτε να πληρώνετε κάθε μήνα το ΕΤΕΑΕΠ. Δείτε πληροφορίες και σχετική συζήτηση ΕΔΩΦιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00