Ενημέρωση Ιατρικών Συλλόγων: Εκδήλωση Πυρηνικής Ιατρικής