Νέο εκπαιδευτικό σεμινάριο: "Βελτίωση της πρόσβασης στους εμβολιασμούς για νεοαφιχθέντες μετανάστες"

Πρόσκληση στο εκπαιδευτικό σεμινάριο:

"Βελτίωση της πρόσβασης στους εμβολιασμούς για νεοαφιχθέντες μετανάστες"

 

 

Απευθύνεται σε ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, διαπολιτισμικούς μεσολαβητές και διοικητικό προσωπικό

 

Το Ινστιτούτο Prolepsis προσκαλεί ιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, διαπολιτισμικούς μεσολαβητές, διοικητικό προσωπικό και λοιπούς επαγγελματίες υπεύθυνους (άμεσα ή έμμεσα) για τον εμβολιασμό μεταναστών σε εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στους εμβολιασμούς για τους νεοαφιχθέντες μετανάστες (NAM). 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AcToVax4NAM: «Αυξημένη πρόσβαση σε εμβολιασμούς για νεοαφιχθέντες μετανάστες». 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη (διά ζώσης και διαδικτυακά). Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο διαφορετικών ημερομηνιών για τις δια ζώσης συναντήσεις (δείτε παρακάτω τις επιλογές 1 & 2). Το διαδικτυακό μέρος θα είναι κοινό και για τις 2 επιλογές:

Επιλογή 1:
Α μέρος (δια ζώσης): Δευτέρα 12 Ιουνίου, και ώρες 09:00-17:00 στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Prolepsis (Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι).
Β μέρος (διαδικτυακά): Τρίτη 20 Ιουνίου, 10.00 - 14.00 (μέσω της πλατφόρμας Zoom). 

Επιλογή 2:
Α μέρος (δια ζώσης): Δευτέρα 19 Ιουνίου, και ώρες 09:00-17:00 στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Prolepsis (Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι).
Β μέρος (διαδικτυακά): Τρίτη 20 Ιουνίου, 10.00 - 14.00 (μέσω της πλατφόρμας Zoom). 

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να στηρίξει τις προσπάθειες ενίσχυσης του εμβολιαστικού αλφαβητισμού των νεοαφιχθέντων μεταναστών και να βελτιώσει το επίπεδο παροχής κατάλληλης φροντίδας υγείας.

 

 

Ενδεικτικά θέματα που θα καλυφθούν: 
 

 Τι γνωρίζουμε για τον εμβολιαστικό αλφαβητισμό.
Ενημερωμένοι και πολιτισμικά ευαίσθητοι επαγγελματίες υγείας για θέματα που αφορούν στους μετανάστες.
 Στρατηγικές προαγωγής υγείας με κοινωνική προσέγγιση.
 Ποιοι είναι οι NAM και το δικαίωμα τους στον εμβολιασμό.
Πώς να αναπτύξεις μια εγγυημένη και ισότιμη διαδικασία για τον εμβολιασμό των ΝΑΜ.

 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες που επιθυμούν θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και πιστοποίηση με CMEs για ιατρούς.

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δηλώσεις συμμετοχής στην ημερομηνία που εξυπηρετεί, στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

 

 

 

Το έργο AcToVax4NAM ανταποκρίνεται στη γενική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στη βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης στην ΕΕ, μειώνοντας παράλληλα τις ανισότητες στην πρόσβαση στους εμβολιασμούς. 

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση του αλφαβητισμού σχετικά με τον εμβολιασμό (Vaccination Literacy-VL) και της πρόσβασης στον εμβολιασμό, βελτιώνοντας έτσι την εμβολιαστική κάλυψη για τους νεοαφιχθέντες μετανάστες (NAM) και ως εκ τούτου διασφαλίζοντας ισότιμες και εγγυημένες συνθήκες πρόσβασης. Το έργο στοχεύει στις ασθένειες που μπορούν να προληφθούν από τα εμβόλια, και που αποτελούν μέρος των Εθνικών Σχεδίων Εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού κατά της COVID-19, υιοθετώντας μία προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη όλον τον κύκλο της ζωής.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα AcToVax4NAM μπορείτε να βρείτε εδώ.


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00