Διαδικτυακή Ημερίδα Σάββατο 27 Μαρτίου, 2021 "Ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη φροντίδα των ασθενών με COVID – 19 σε κατ’ οίκο νοσηλεία"

 

 

 

 

 

 

Διαδικτυακή Ημερίδα,   Σάββατο 27 Μαρτίου 2021, ώρα 10:00-13:00 με θέμα :

“Ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη φροντίδα των ασθενών με COVID – 19 σε κατ’ οίκο νοσηλεία”.  

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως έχουμε προγραμματίσει τεστ/τεχνική δοκιμή, την Παρασκευή 26 Μαρτίου από τις 12.00 έως τις  15.00. Η δοκιμή διαρκεί περίπου 10’.

 

Παρακαλείσθε να συνδεθείτε στον σύνδεσμο https://streamyard.com/2pdky4ssdh με τον υπολογιστή που θα χρησιμοποιήσετε στην εμφάνισή σας. Στην συνέχεια γράψτε το όνομά σας στο πεδίο που το ζητάει και Πατήστε "enter broadcast studio" Τα ίδια βήματα θα ακολουθήσετε για την σύνδεση σας και το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00