Πρόσκληση στο Διαδικτυακό Σεμινάριο: Έλλειψη της Λυσοσωμικής Όξινης Λιπάσης

Πρόσκληση στο Διαδικτυακό Σεμινάριο

Έλλειψη της Λυσοσωμικής Όξινης Λιπάσης:

Επιδημιολογία/ Παθοφυσιολογία/ Διάγνωση 

Υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης


________________________

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021
Πρόεδρος και Συντονιστής: Καθ. Ε. Λυμπερόπουλος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17.00 - 17.15 Εισαγωγή
Καθ. Ε. Λυμπερόπουλος
   
17.15 - 18.00  Έλλειψη της Λυσοσωμικής Όξινης Λιπάσης:
Επιδημιολογία/ Παθοφυσιολογία/ Διάγνωση

Καθ. Χ. Μηλιώνης
   
18.00 - 18.30  Παρουσίαση Ενδιαφέρουσας Κλινικής Περίπτωσης
Καθ. Χ. Μηλιώνης
   
18.30 - 18.45 Ερωτήσεις/ Σχόλια
   
18.45 - 19.00 Κλείσιμο
Καθ. Ε. Λυμπερόπουλος
Click here to join the meeting (Microsoft Teams)
Πρόσκληση
 
 
 
 
 
 
 

Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00