Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα, από τη Σύλληψη στη Γέννηση,01-03 Νοεμβρίου 2019, ξενοδοχείο The Met, Θεσσαλονίκη