Εξελεκτικη Επιτροπη

 

1. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2. ΜΠΟΥΣΜΟΥΚΙΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ