Σχέδιο κωδικοποίησης ιατρικής νομοθεσίας

Το σχέδιο κωδικοποίησης και μεταρρύθμισης της ιατρικής νομοθεσίας, συνέταξε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Το σχέδιο βρίσκεται στην φάση της επεξεργασίας. Ο ΠΙΣ καλεί τα μέλη να συμβάλουν με προτάσεις, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας δίνει σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο του κειμένου ώστε να το επεξεργαστούν οι φορείς της πόλης και να καταθέσουν τις όποιες προτάσεις τους.