Χορήγηση Αιγίδας του Υπουργείου Υγείας στο Σεμινάριο Μαστογραφίας με θέμα Τεχνικές απεικόνισης και παράμετροι ποιότητας, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων Δημοσίων Νοσοκομείων


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00