Πρόγραμμα IMMUNION_Σεμινάριο για εκπαιδευτές λειτουργών υγείας: Aποτελεσματική επικοινωνία για το θέμα του εμβολιασμού

 

Πρόσκληση

Σεμινάριο για εκπαιδευτές λειτουργών υγείας:
Aποτελεσματική επικοινωνία για το θέμα του εμβολιασμού

  

Το Ινστιτούτο Prolepsis προσκαλεί εκπαιδευτές λειτουργών υγείας, Διευθυντές Κλινικών, Καθηγητές Ιατρικών, Νοσηλευτικών και Φαρμακευτικών Σχολών, Καθηγητές Σχολής Δημόσιας Υγείας και Καθηγητές Σχολών Επικοινωνίας σε διαδικτυακό σεμινάριο στη μεθοδολογία της επικοινωνίας σε θέματα εμβολιασμού, την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022, και ώρες 14:00-17:00.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «IMMUNIONΒελτίωση της συνεργασίας στον τομέα της ανοσοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση». 

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των λειτουργών υγείας σε θέματα επικοινωνίας για τον εμβολιασμό και στη διαχείριση ερωτήσεων αναφορικά με τον εμβολιασμό.  
Σε ποιον απευθύνεται το σεμινάριο
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντές κλινικών και σε μέλη ΔΕΠ των παρακάτω σχολών και τμημάτων:
  • Ιατρικές Σχολές
  • Σχολές Νοσηλευτικής 
  • Σχολή και Τμήματα Δημόσιας Υγείας
  • Τμήματα Φαρμακευτικής
  • Τμήματα Επικοινωνίας και ΜΜΕ
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στην αγγλική γλώσσα. Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για τη συμμετοχή, η οποία είναι δωρεάν, είναι απαραίτητο να προηγηθεί η εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο: 
 
ΕΓΓΡΑΦΗ
 
Το IMMUNION είναι ένα διετές πρόγραμμα (04/2021-03/2023), συγχρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020), με απώτερο στόχο την αύξηση της εμπιστοσύνης στα εμβόλια και της εμβολιαστικής κάλυψης. Αποσκοπεί να υποστηρίξει τις σχετικές προσπάθειες της ΕΕ που αφορούν στη βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης, μέσα από την ενίσχυση κοινών πρωτοβουλιών μεταξύ των οργανώσεων-μελών της Συμμαχίας για τον Εμβολιασμό (Coalition for Vaccination) και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων (π.χ. μέσα ενημέρωσης, εθνικές υγειονομικές αρχές και τοπικές κοινότητες). Στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθεί υλικό που αφορά στην επικοινωνία για τους εμβολιασμούς, το οποίο και θα διατεθεί ώστε να δοκιμαστεί από λειτουργούς υγείας που εκπαιδεύουν νεότερους συναδέλφους.

Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο EuroHealthNet και υλοποιείται από κοινοπραξία που αποτελείται από 12 εταίρους από 8 χώρες: Ιταλία, Ρουμανία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Πολωνία, Λετονία, Ελλάδα και Γερμανία.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα IMMUNION μπορείτε να βρείτε εδώ.
 
 
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Ινστιτούτο Prolepsis
Φραγκοκκλησιάς 7, 151 25, Μαρούσι
T : +30 210 6255700   |   F : +30 210 6106810

Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00