ΑΠ 5819 Τηλεδιάσκεψη Π.Ι.Σ Υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργείας τουριστικών καταλυμάτων

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Π.Ι.Σ.: Τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων

https://join.skype.com/nxnkMW7K1ZYO

 

  

  

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

www.pis.gr


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00