Θέματα Πρωτοβάθμειας Περίθαλψης 14 θέματα

Κατηγορία

Κέντρα Υγείας 4 θέματα

Θέματα που αφορούν την λειτουργία και τα προβλήματα των Κέντρων Υγείας

ΠΦΥ 10 θέματα

Απόψεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας


Ιδιώτες Ιατροί ! Μην ξεχνάτε να πληρώνετε κάθε μήνα το ΕΤΕΑΕΠ. Δείτε πληροφορίες και σχετική συζήτηση ΕΔΩΦιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00