Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Φιλλίπων 2014.

  • 1576
  • Συντάκτης
  • Visitor
  • Visitor
9 years 3 months ago #35 από 1576
philippifestival.gr/content/2014/pd_programme_2014.pdf


Αργύρης Αργυρίου
Γενικός Ιατρός.

Παρακαλώ πατήστε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00