Προσωπικός Ιατρός. Συνηθισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις.

More
1 year 9 months ago #287 από 1576
argiriou.blogspot.com/2022/05/blog-post.html

Αργύρης Αργυρίου
Γενικός - Οικογενειακός Ιατρός
www.argiriou.se

Παρακαλώ πατήστε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00