16-03-2017 Δραματικές εξελίξεις στην ΠΦΥ.

More
6 years 11 months ago #153 από 1576
Από τον τοίχο στο facebook στις 16/03/2017, του Γενικού Ιατρού Ευάγγελου Φραγκούλη, Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ).

Δραματικές εξελίξεις στην ΠΦΥ...Πέρασε "νυχτα" , χωρίς καμία διαβούλευση με τους φορείς, διάταξη για την προκήρυξη των θέσεων για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ... "Επικουρικός"... οικογενειακός γιατρός... - χωρίς να αναφέρεται μάλιστα ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού, καθώς μιλά γενικά για στελέχωση τους με γενικό γιατρό, παιδίατρο, παθολόγο- πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με ορισμένου χρόνου σύμβαση-2 έτη και χρηματοδότηση μέσω κοινοτικών κονδυλίων...Το ύψος της αποζημίωσης θα καθορίζεται από ΚΥΑ...Ποιος γιατρός θα κλείσει το ιατρείο του για να ενταχθεί στο σοβιετικού τύπου αυτό μοντέλο, με πλήρη αβεβαιότητα για το τι θα συμβεί μετά από 2 χρόνια και για το αν θα βρεθεί στη συνέχεια άλλη πηγή χρηματοδότησης του εγχειρήματος πέρα της κοινοτικής; Τι ποιότητα υπηρεσιών θα εγγυάται ένα τέτοιο σύστημα, που όμοιο του δεν συναντάται πουθενά στην ανεπτυγμένη Ευρώπη και μάλλον ούτε πλέον στην αναπτυσσόμενη;...Ποιος ασθενής και για ποια θέματα υγείας του, πλην ίσως της επαναλαμβανόμενης συνταγογράφησης- που κι αυτή εγκυμονεί κινδύνους...θα εμπιστεύεται ένα τέτοιο σύστημα; Το τόσο εσφαλμενό μοντέλο μεταρρύθμισης που επιλέγεται θα οδηγήσει στα ακριβώς ανάποδα από τα επιδιωκώμενα αποτελέσματα, στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της ΠΦΥ και τη δημιουργία δημόσιων ιατρείων για τους πληβείους και μόνο...


Για την αντιγραφή,

Αργύρης Αργυρίου
Γενικός Ιατρός.

Παρακαλώ πατήστε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00