Νοσοκομείο ως ΝΠΙΔ αντί Δημοσίου Δικαίου. Οι βασικές διαφορές.

More
2 years 5 months ago #278 από 1576
Νοσοκομείο ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), αντί Δημοσίου Δικαίου; Οι βασικές διαφορές:

www.voria.gr/article/thessaloniki-o-kavg...OPugVJEpk3U8foMf9ZUg


για την αντιγραφή,


Αργύρης Αργυρίου
Γενικός - Οικογενειακός Ιατρός

Παρακαλώ πατήστε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.


Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00