ΚΑΦΕΝΕΙΟ 129 θέματα

Συζήτηση για Κοινωνικά-Πολιτιστικά Θέματα αλλά και για οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σημαντικό
Κατηγορία
Συζήτηση για κοινωνικά προβλήματα
Συζήτηση για Πολιτιστικά Θέματα
Απόψεις και συζήτηση επί παντός επιστητού

Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00