Εκπαίδευση 61 θέματα

Θέματα που αφορούν την ιατρική εκπαίδευση
Κατηγορία
Θέματα που αφορούν την Εκπαίδευση Ιατρών Χειρουργικών Ειδικοτήτων
Prostate-cancer: To screen or ...
by 1576
4 years 5 months ago
Θέματα που αφορούν την Εκπαίδευση Ιατρών Παθολογικών Ειδικοτήτων
Θέματα που αφορούν την Εκπαίδευση Ιατρών Εργαστηριακών Ειδικοτήτων
Κανένα θέμα
Θέματα που αφορούν την Εκπαίδευση των Ειδικευομένων Ιατρών στο Γ.Ν.Καβάλας
Κανένα θέμα

Φιλικής Εταιρείας 9, 654 03, Καβάλα.
Τ.Θ. 1561,Τηλ. 2510 223 172 - info@iskavalas.gr
ΙΒΑΝ ( Τράπεζα Πειραιώς ): GR2501722450005245033816392
Ώρες Εξυπηρέτησης: Καθημερινά 10:00 - 14:00 & Τετάρτη 10:00-16:00